Knihy cirkevné (duchovné) 7x

Cena: €2,00

Popis

-m2/1994 Život konštantína Cyrila a život Metoda 99str. A4-kriedový papier 80-7090-276-0 5€
-p10/5 Slatinský: Dúha nad riekou 1990 177str. A5 80-85193-01-9 2€
-t4/1962 Tranovský evanjelický kalendár r.2018 287str. A5 978-80-7140-560-3 2€
-s7/2004 Dejiny mojej Cirkvi 221str. A5 80-7162-503-5 2€
-a6/1991 Scruton:Krátke dejiny novovekej filozofie 445str. A5 80-7115-023-1 3€
-e10/1992 Boh hovorí svojím deťom 96str. A5-84-7151-706 2€
-t4/1959 Tranovského kancionál 998str. A5-7€