Knihy ,,staré" A5 7x

Cena: €3,00

Popis

-k3/1921 Spevy Jána Bottu 217str. 10€
-k3/1920 Spisy Gregora Tajovského zv.II 160str. 10€
-t5/1923 Spobrané spisy Terezie Vansovej zv. I 209str. x 8€
-k3/1925 Sobrané spisy Eleny Moróthy Šoltésovej IV. 255str. 8€
-k3/1925 Sobrané spisy Eleny Moróthy Šoltésovej V 312str. 8€
-z6/1945 Hémon: Mária Chapdelainová 197str. ed.Knihy Živeny zv.3 4€
-z6/1945 Negri: Ranná hviezda 156str. ed.Knihy Živeny zv.24 3€