Mystika 10x mix

Cena: €2,00

Popis

-g3/1990 Veľký obrazový snár s ilustráciami Lesyka 188str. A3-80-85220-02-4 5€
-r4/3 Almanach záhrad 1998 464str. A4-80-967878-2-9 12€
-o1/2002 Brown: Feng Šuej 156str. A4-80-7181-694-9 6,5€
-b3/3 Nagel: Čo to všetko znmená 1991 68str. A5-ed. Malá filizofická knižnica 80-7127-04-0 2€
-a5/1992 Hodošová: Vaše znamenie Strelec 108str. A6 + 80-7119-020-9 2€
-S6/1463 Dalajláma: Ako byť šťastný 2003 13str. A6 + 978-80-556-1463-2 2€
-i4/1996 Zelina: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa 230str. A5 80-967013-4-7 3,5€
-u3/1997 Bednár: Tajúplný a záhadný kozmos 202str. A5 80-85313-30-8 4,5€
-i4/1999 Boroš: Psychológia 270str. A5 80-88778-87-5 6€
-s7/3972 Maasburg: Matka Tereza 215str. A5 ed.Profily 978-80-8161-118-6 4,5€