Sl.pedagogické nakladateľstvo slovníky a jazykové učebnice 7x

Cena: €2,00

Popis

-S4/r.1976 Kollar: Slovensko-ruský slovník 45000 slov! 1976 768str. A4-2ks po 5,4€
-S4/r.1964 Podhájecká: Gramatika angličtiny 1964 256str. A5 68-043-63 2,2€
-S4/r.1969 Gramatika nemčiny 1969 204str. A5 67-008-69 2,2€
-S4/r.1967 Šaling: Slovník cudzích slov 1967 1140str.! A6 67-351-66 3,8€
-S4/r.1969 Ruppeldtová: Konverzačná príručka angličtiny 1969 520str. A6 67-003-69 2,5€
-S4/r.1988 Sanday: Taliančina do vrecka 1988 272str. A6-067-036-88 2,2€
-S4/r.1962 Holdošová: Učíme sa nemecky 1962 100str. A5 2,8€