Sl. spisovateľ edícia

Cena: €2,00

Popis

Nová sovietska tvorba 14xA5 po 2€
-SS/2178 Šamiakin: Atlanti a kariatídy 1978 388str. 72-001-78
-SS/3691 Granin: Zubor 1989 288str. 80-220-0068
-SS/3148 Gerasimov: Omyl v kalendári 1985 232str. 72-021-85
-SS/2842 Kašauskas: Neveľké sú naše hriechy 1982 192 72-073-82
-SS/2752 Baklanov: Naveky deväťnásťročný 1982 176str. 72-019-82
-SS/2726 Tublin: Za bránou raja 1981 184str. 72-090-81
-SS/1839 Mesačná noc 1973 256str. 72-084-73
-SS/1923 Rytcheu: Inoväť na prahu 1974 304str. 72-080-74
-SS/2247 Nosov: Dúha 1977 200str. 72-022-77
-SS/2315 Jašin: Ponúknite sa jarabinou 1978 360str. 72-025-78
-SS/2664 Karim: Dlhé, predlhé detstvo 1981 240str. 72-052-81
-SS/2612 Vetamaa: Rekviem… 1980 248str. 72-075-80
-SS/2417 Ebanoidze: Sobáš… 1979 288str. 72-007-79
-SS/1816 Iskander: Strom detstva 1973 228str. 72-072-73