Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry

Cena: €3,00

Popis

,,klasika“ mix 8x A5
-S3/1961 Mrštík: Rozprávka mája 1961 391str. ed. česká tvorba zv.13 63/VIII-2 2,2€
-S3/1954 Tolstoj: Vojna a mier III. 1954 398str. ed. svetových klasikov zv.20 2,5€
-S3/1954 Tolstoj: Vojna a mier IV. 1954 404str. ed. sv. klasikov zv.26 2,5€
-S3/1954 Goethe: Učňovské roky Wilhelma Meistera 1954 577str. ed.sv.klasikov zv.38 2,8€
-S3/487 Vajanský: Babie leto 1957 310str. ed. Hviezdoslavova knižnica (HK) zv.39 3€
-S3/1952 Šoltésová: Moje deti 1952 335str. 3€
-S3/1952 Sládkovič: Detvan 1952 163str. 2,5€
-S3/1953 Jegé: Adam Šangala 1953 332str. 3€