Slovenský spisovateľ 11xmix A5

Cena: €2,00

Popis

-SS/3199 Pártošová: 99sonetov 1985 112str. ed.Nová poézia 13-72-092-85 2€
-SS/2141 Mihálik: Najmilšie verše 1976 200str. 13-72-041-76 3€
-SS/1917 Davidkov: Kúsok chleba púnikovi 1971 176str. 13-72-059-74 Knižnica sl. spisovateľa zv. 55 2€
-SS/955 Saganová: Akýsi úsmev 1965 120str. 72/VIII-7 Tvorba národov 2€
-SS/1673 Horov: Ponorná rieka 1972 92str. A6 13-72-075-72 2€
-SS/1030 Prévert: Tá láska a neláska 1966 216str. A6-13-72-055-66 ed.Zlatá jabloň zv.5 2€
-SS/993 Desnos: Od mramorovej ruže k ruži železnej 1965 100str. 13-72-088-65 ed. Otvorené okná zv.5 2€
-SS/973 Lengiel: Bosorák 1965 216str. 13-72-072-65 ed.záhrada zv.7 2€
-SS/1299 Nossack: To poznáme 1969 152str. 13-72-024-69 ed.Záhrada zv.25 2€
-SS/1583 James: Washingtonovo námestie 1971 212str. 13-72-090-71 ed.záhrada zv.39 2€