Slovenský spisovateľ ,,Staré"

Cena: €3,00

Popis

a)mimo edície:
b)ed.Tvorba národov:
-SS/r.1951 zv.19 Heym: Križiaci 1951 935str.! A5 5,5€
c)ed.Pôvodná próza:
-SS/424 Nižnanský: CHolera 1958 428str.A5/VIII-5 3€
d)ed.SPKK:
-SS/r.1942 zv.48 Knittel: El.Hakim 1942 338str. A5 3,9€
-SS/? zv.30 Bjornson: Po božích cestách 223str. A5 3€
-SS/? zv.27 Ibaňez: Krvavá aréna 272str. A5 3€
-SS/? zv.18+19 Jókai: Čierne diamanty I+II 236+2+7str. A5-5+5€
-SS/? zv.11 Unamuno: Teta Tulu 148str. A5-4€
-SS/? zv.12 Hamsun: Hlad 233str. A5-5€