SPN Slovenské pedagogické nakladateľstvo mix 10x A5

Cena: €2,00

Popis

-S4/1971 Čebotarev: Ruská obchodná korešpondencia 1971 216str. 67-146-72 2€
-S4/34 Ruský jazyk pre 9 roč. VVŠ 1954! 228str. 3€
-S4/1998 Riešené testy z matematiky pre SŠ 1998 260str. 80-08-02682-0 2,2€
-S4/1990 Netušil: Technológia prípravy pokrmov 1 pre 1roč. SHŠ 1990 288str. 80-08-00983-7 3€
-S4/1963 Fyzika pre 8 roč. ZŠ 1963 112str. 68-093-63 2€
-S4/1969 Zbierka úloh z fyziky 1969 91str. Elektrina 1,5€
-S4/1966 Slovenská literatúra pre 3 roč. SVŠ 1966 168str. 68-056-66 2€
-S4/1965 Slovenská literatúra pre 2 roč. SVŠ 1965 240str. 69-319-65 2€
-S4/1959 Béder: Slovenská literatúra pre 9.ročník VVŠ 232str. 3€
-S4/1970 Slovensko-Ruský slovník 1970 620str.! A5-67-534-70 2€