VIKA - KNIHY, OBRAZY a PLATNE

Edície

Vydavatelstvo Mladé letá – edície:
KMČ
Čajka
Istry
Z rozprávky do rozprávky
Delfín
Zlatý kľúčik
Knižky A. Gajdara
Knižnica víťazstva
Modré knižky
Svet dobrodružstiev
Dobré slovo
Priatelia
Kamaráti
Vybrané spisy
Náš človek vo svete
Klasické príbehy
Otázky detskej literatúry
Knižky do vrecka
Za nový život
Veda a tech. mládeži
Stopy
Dukátiky
Dobrodružné čítanie
Školská knižnica
Edo
Atlasky
Čo zaujima mladých ľudí
Knižnica mladého kozmonauta
Mladí autori
Šírim svetom
Pradávne príbehy
Mimočítanková literatúra
Knihy J. Verneho
Poslušné písmenká
Knižnica náučnej literatúry

Vydavateľstvo TATRAN – edície:
ČČŠM – Čítanie študujúcej mládeže
Divadelná tvorba
H-Hviezdoslavova knižnica
Horor
Kométa
Korene
KSB-Knižnica svetových bestsellerov
Kvety
Knižnica estetiky
L- LUK-Knižnica modernej svetovej prózy
Memoáre
Malá náučná knižnica
M-Meteor
Naši klasici
Naša tvorba
Okna
Osudy slávných
Pamäti a dokumenty
Pamir
P-Prameň
Pôvodná a preložená próza
Plody
Poéza
ST-Slovenská tvorba
Slovenskí klasici
Súvislosti
Svetoví klasici
Svetová tvorba
Zenit
ZF-Zlatý fond svetovej literatúry
Výber
Výtvarné publikácie

Alfa – Edície:
Edície vydavateľstva SNTL
Slovenské nakladateľstvo
Technickej literatúry
Chemická literatúra
Spotrebný priemysel
Príručná knižnica
Dopravná literatúra
Potravinárska literatúra
Teoretická literatúra
Urob si sám
Chemická literatúra
Výpočtová technika
Energetická literatúra
Spotrebný priemysel
Matematicko-fyzikálna literatúra
Elektrotechnická literatúra
Stavebnícka literatúra
Gama
Malá technická knižka

Edície vydaveľstva Alfa
Dopravná literatúra
Potravinárska Literatúra
Teoretická literatúra
Urob si sám
Chemická literatúra
Výpočtová literatúra
Energetická literatúra
Spotrebný materiál
Matematicko-fyzikálna literatúra
Elektrotechnická literatúra
Stavebnícka literatúra
Gama
Malá technická knižnica

Edície vydavateľstva SNTL – Slovenské nakladateľstvo technickej literatúry
Malá technikcá knižnica
Elektrotechnická literatúra
Chemická literatúra
Potravinárska literatúra
Spotrebný priemysel
Príručná knižnica

Vydavateľstvo Šport – edície:
Športová prat
Tréner
Šport pre všetkých
Stop
Spartakus
Učebné texty
Guide-books
Memoáre
Turistický sprievodca ČSSR
Stručný informátor
Pravidlá
Western

Edície vyd.Práca P1
Život
Knižnica praktických príučiek
Dobrá próza
Triumf
Knižnica ekonomiky…
Knižnica ekonomiky mzdových a pracovnoprávnych príučiek
Knižnica ekonomiky funkcionára
Odborové hnutie
Ozveny
Populárno technické
Knižnica technických novín
Svetlo
Mládež
Starostlivosť o pracujúcich
Praktické príručky
Knižnica otázok a odpovedí
Človek a práca
Roháč
Kultúrna činnosť odborov
Bezpečnosť práce
Racionalizácia a riadenie

Edície Východoslovenské vydavateľstvo VZ
– Úsvit (od 9r.)
– Lipa (poézia)
Otvor sa rozprávka
Pôvodná tvorba

Edície vydavateľstva Matica Slovenská
SS – Sobrané spisy
P – Póly
LK – Ľudová knižnica
Č – Čítanie pre meštianske školy
KSP – Knižnica slovenských pohľadov
Metodika a propagácia
SK – Slovanská knižnica
DS – Dobré slovo
KZ – Knihy Živeny

Edície Vydavateľstvo politickej literatúry VPL (SVPL)
Spisy
K štúdiu dejín KSČ
Bojujúca kniha
Členská knižnica
Politické aktuality
Postavy slovenskej politiky

Vyd.Osveta O1 – edície:
Malá moderná encyklopédia
Fotografická a filmová
Svetom
Zdravotníctvo a vedecký svetonázor
Môj čas
Odkazy
Zdravotnícke publikácie
Dukla
Náučná knižnica
Zdravie všetkým
Varíme moderne

Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry S3 – edície:
Po – Poézia
HK – Hviezdoslavova knižnica
ST – Svetová tvorba
Sk – Svetoví klasici
P – Prameň
SoT – Sovietska tvorba
Z- Zenit
DK – Divadelná knižnica
NK – Naši klasici
MSK – Malá svetová knižnica
L – Luk
V
VP
K – Kvety
E – Knižnica estetického vzdelania
O – Odkazy našej klasiky
OU – Otázky umenia
NT – Naša tvorba
H – Hudobná literatúra
Č – Česká tvorba
NK – Naši klasici

Edícia vydavateľstvo Pravda
Marxisticko-leninská filozofia
Členská knižnica
Krásna próza
Maják
Človek a umenie
Sovietska beletria
Prekladová literatúra
Knižnica víťazstva
Memoáre
knižnica laureátov Leninovej ceny
Filozofické odkazy
Postavy svetového revolučného hnutia
Dielo Maxima Gorkého
Krásna próza sovietska
Vrcholné diela dvetovej socialistickej literatúry
Kritika Buržoáznej ideológie a revizionizmu
Spisy Petra Jilemnického
Slovníky a encyklopédie
Knižnica marxizmu Leninizmu
Socializmus
Knižnica mladých a najmenších
Spomienky a kroniky

Vydavateľstvo príroda P3
Edície:
Trofeje
Knižnica drobnochovateľa
Poľovníctvo
Rastlinná výroba
Živočíšna výroba
Knižnica Záhradkára
Slovníky a encyklopédie
Ochrana prírody
Ekonomika poľnohospodárstva
Knižnica rybára

Neboli nájdené žiadne produkty zodpovedajúce vášmu výberu.