VIKA - KNIHY, OBRAZY a PLATNE

Kultúra-umenie 15x mix

Objednať
Kategórie: , , , , , ,

Popis

a)formát A4
b4/13/1 Kukal: Secesia 2013 29str. 80-970899-1-7 6€
s38/65/29 Toran: K umeniu okolo nás 1965 160str. zv.4 A4+ 94-029-65 8,5€
p19/262 Michalides: Výtvarná úžitková tvorba… 1978 192str. 318+30 príl. A4+ 94-262-78 15€
v12/98 35 Atlas ľudovej kultúry slovákov v Rumunsku 1998 356str. 973-9292-35-6 6,5€
p4/98 Ľudia ktorý zmenili svet 2009 561str. 80-8097-042-0-3-3 4,3€ 16€
b) Formát A5+
s39/?/3 Pius: Ruky a hlina (Tekov a Hont) 119str. 80-968431-3-3 4,3€
t4/1647 Evanielici v dejinách slovenskej kultúry 3 2002 504str. 39príloh 80-7140-175-7 13€
p19/270 Čičilla: Človek a kultúra 1978 179str. 94-270-78 3,9€
t10/34 Strauss: Kollwitzová 1953! 156str. 5,4€
c)formát A5-
g7/?/178 Petráš…: Obrazáreň 103str. 80-8154-178-0 2,8€
p19/70/70 Tilkovský: Marc Chagall 1970 84str. 40+16 príl. 94-070-70 zv.18 3,5€
c11/92/96 Chňoupek: Andy 1992 204str. 80-90042-98 3,2€
t16/07/96 A teraz túto,…8 2007 161str. 80-88945-96-3 3,5€
p26/03/9 A teraz túto,… 5 2003 164str. 80-968726-9-9 3,5€
i4/92/6 Brázdová: pravidlá spoločenského správania 1992 108str. 80-900530-6-8 2€